Ontdek TechniekTalent

Ontdek Techniektalent is een initiatief van het Flankerend Onderwijs van de Provincie Limburg, dat tot doel heeft kinderen uit het gewone en buitengewone kleuter- en basisonderwijs en ook eerste graad secundair op een speelse manier kennis te laten maken met Wetenschap en Techniek en hun talent hiervoor stimuleren.

Het project biedt onder andere vorming, ondersteuning en methodieken aan voor leerkrachten uit het kleuter-, basis en secundair onderwijs. Met het netwerk bestaande uit de pedagogische begeleiding, de Limburgse hogescholen, de Limburgse nijverheidsscholen en bijna alle kleuter- en basisscholen streven we naar het verhogen van de technische geletterdheid van al onze jongeren.

smart city 2050 ontdek techniektalent

Smart City 2050

Smart City 2050 is een uniek techniekproject op maat van de eerste graad secundair onderwijs en is gebaseerd op de nieuwe eindtermen STEM en TECHNOLOGISCHE COMPETENTIE. We dagen de leerlingen uit om de stad van de toekomst verder uit te bouwen en te beheren via informatietechnologie en het “Internet of Things”.

Op maat van 12- tot 14-jarigen creëren we samen een stad die toekomstgericht denkt om zo maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. 

https://ontdektechniektalent.be/smartcity2050

ontdek techniektalent mobiel

Ontdek Techniektalent gaat mobiel

Op deze website vind je links die verwijzen naar STEM-lessen binnen het concept ‘Ontdek TechniekTalent (OTT) gaat mobiel’. Het aanbod omvat zowel opdrachten voor de tweede als de derde graad lager onderwijs.

https://www.ontdektechniektalent.be/workshop

Aan dit project werken ook onze partners mee: SFTL, PlastIQ, Constructiv, Alimento, Co-Valent.

Ontdek TechniekTalent al eens ontdekken?

Are You Waterproof?

Kwartet

Een klassiek kwartet waarmee de organisatie van ‘Are you waterproof?’ (met ondersteuning van de  de Vlaamse Overheid) de verschillende beroepen op het water in de kijker wil zetten (nagenoeg uitsluitend rond scheepvaart). Het spel bestaat uit 8 kwartetten, elk kwartet bestaat uit de bemanning van een soort schip. Bij ieder bemanningslid wordt ook kort toegelicht wat zijn of haar specifieke rol is. De spelers proberen zoveel mogelijk voltallige bemanningen te verzamelen. Een speler die een volledig kwartet heeft, legt dit kwartet af. Het spel eindigt als alle kwartetten compleet zijn.

Info: ‘Areyouwaterproof?’
Doelgroep
Het spel is toegankelijk voor alle leeftijden vanaf ongeveer het 2e leerjaar.
Thema’s – beroepen
Zee- en binnenvaart
Allerhande scheepslui : kapitein, 1e stuurman, hoofdwerktuigkundige, bootsman (containerschip) – animator, dokter, kok (cruiseschip) – boormeester, kraanman, geoloog, platformmanager (boorplatform) – commandant, kanonnier, duiker/ontmijner, radar/sonaroperator (fregat) – baggerstuurman, pijpman, werktuigkundige, lasser (hopper dredger) – roerganger, motorist, matroos, schipper (vissersboot) – deksman, matroos, stuurman, kapitein (binnenvaartschip) – Loods, matroos, kok, scheepstechnicus (loodsboot)
Vakken
(Niet specifiek – PAV, MAVO) 
Initiatiefnemer
‘Are you waterproof?’ in opdracht van de Vlaamse Overheid
Jaar
2016
Website
www.areyouwaterproof.be
Contact
Are You Waterproof?
katty.cypers@mov.vlaanderen.be
http://www.areyouwaterproof.be/ 

Alle Hens Aan Dek!

Leerlingen kruipen in de huid van een binnenvaartondernemer en moeten, door vragen op te lossen, containers met computeronderdelen verschepen. De titel ‘Alle hens aan dek!’ is schippersjargon voor ‘iedereen paraat, iedereen werkt mee’. Het is dan ook de bedoeling dat de hele klas meehelpt bij het oplossen van de vragen.

Leerlingen worden met verschillende aspecten van binnenvaart geconfronteerd: waterwegennetwerk, scheepstypes en hun lading, sluizen, navigatie en verkeersreglement, verhouding tot weg- en spoortransport, milieuaspecten, bemanning, laden en lossen… Dit alles is uitgewerkt in meerkeuzevragen, open vragen, raadsels, tekeningen, kruiswoordraadsels, rekenoefeningen, vraagstukjes. Bestaat uit: 

 • Leerlingenpakket: dertien losse bladen met vragen waarin verschillende aspecten van binnenvaart aan bod komen. 
 • Lerarenpakket omvat de antwoorden en extra achtergrondinformatie.

Het lespakket kan aangevuld worden met Waterpower en Areyouwaterproof.

Info: ‘Alle hens aan dek!’
Graden
Ontwikkeld voor de 3de graad basisonderwijs, maar ook bruikbaar in de 1ste graad secundair onderwijs.
Thema’s
Binnenvaart
Vakken
Wereldoriëntatie
Werkwijze
Lespakket
Tijdsduur
1 à 2 lesuren   

Initiatiefnemer
Promotie Binnenvaart Vlaanderen werd opgericht door de Vlaamse regering en is een organisatie die instaat voor de bevordering en promotie van het gebruik van de waterwegen. Eén van haar doelgroepen zijn de jongeren waarbij het accent vooral ligt op instroom, opleiding en vorming.
Jaar
2004, herdruk 2006, 2008
Website
www.binnenvaart.be
Contact
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Armand Hertzstraat 23 – 3500 Hasselt
011 23 06 02
pbv@binnenvaart.be

Downloads:

Alimento

Alimento is een didactisch pakket dat jongens en meisjes laat ontdekken hoe:

 • Het technologisch proces in elkaar zit, ook in de voedingstechnologie;
 • Ze hun talenten ontdekken binnen lessen voedingstechnologie;
 • Voedingstechnologie van belang is voor ons leven;
 • Onderwijs in techniek en technologie boeiend kan ingevuld worden met voedingstechnologie.

Alimento bestaat uit:

 • Een didactisch uitgewerkt leerlingenwerkboek met veel beeldmateriaal
 • Motiverende kennismakingsfilms brengen voedingstechnologie in de klas
 • Een handleiding
Info: ‘Alimento’
Graden
1ste graad secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom, BuSO).
Thema’s
Voeding: de voedingsindustrie is de tweede grootste industriële werkgever van België en verzamelt heel wat subsectoren met name brouwerijen, zuivelindustrie, groente- en fruitverwerkende bedrijven, industriële bakkerijen, suikerindustrie, chocolade en confiserie …
Vakken
Techniek
Werkwijze
Diverse werkvormen
Tijdsduur
Doorheen het jaar te gebruiken
Downloaden
www.klasinbedrijf.be/alimento
Initiatiefnemer
Arteveldehogeschool in samenwerking met Alimento (vroeger IPV: Initiatieven voor Professionele vorming van de Voedingsnijverheid).
Website
www.klasinbedrijf.be
Contact
Arteveldehogeschool
Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent
09 269 98 05
www.arteveldehogeschool.be
ilse.dejaegher@arteveldehs.be

Talentenkaart Het Beroepenhuis

De Talentenkaart van Het Beroepenhuis is een zelf ontwikkelde methodiek om rond talenten te werken.
Wij hebben ze voor jou opgenomen in de voorbereidende lessen en gebruiken ze zelf ook tijdens het bezoek aan Het Beroepenhuis.

Talentenkaart Het Beroepenhuis talentenverkenning
Even aanvragen …

We weten graag waar onze kaart wordt ingezet, vraag ze daarom hier aan.

Wij bezorgen je dan het nodige materiaal.

Gebruiksvoorwaarden

Op deze Talentenkaart rust copyright. De Talentenkaart mag enkel worden gebruikt in een educatieve context (klas, school, opleiding, cursus …) en in geen geval voor commerciële doeleinden.

Maak je kopies of gebruik je de kaarten in plak-en-knipwerk, dan moet elke kaart Het Beroepenhuis vermelden, in tekst en logo.
 

Hoe kwam de Talentenkaart tot stand?

De Talentenkaart is gebaseerd op twee pijlers.

 1. Diepgaand onderzoek over de noden op het vlak van talentontwikkeling van leerkrachten en ouders (Julie D’Haeyer, stagiaire Pedagogische Wetenschappen).
 2. Studie en evaluatie van tientallen bestaande methodieken rond studie- en loopbaanbegeleiding en talentverkenning.

Omdat geen enkele bestaande methodiek perfect bleek aan te sluiten bij onze werking, ontwikkelde het educatieve team van Het Beroepenhuis een unieke, eigen talentenmethodiek: dé Talentenkaart. Wij selecteerden 23 talenten, rekening houdend met 7 factoren:

 1. de sterktes van alle onderzochte methodieken (o.a. 21st century skills, TaPas, Talententoolbox …),
 2. het benoemen van een talent (en geen persoonlijkheidskenmerk, handeling, vaardigheid, competentie),
 3. talenten uit 5 groepen (motorisch, cognitief, sociaal/communicatie/attitude, sturend, vakgericht),
 4. de mogelijkheid om te linken aan beroepen en studierichtingen,
 5. bruikbaar voor al onze doelgroepen (3de gr. BO, 1ste gr. SO, Buitengewoon, OKAN),
 6. herkenbaarheid voor alle leerlingen bij zichzelf (vb. niet enkel de focus op technische talenten),
 7. aan te bieden in een laagdrempelige vorm: tekening, woord, verklarende zin.

De talentenkaart en de bijhorende vernieuwde begeleidingsmethodiek voor secundair onderwijs werden een schooljaar lang permanent geëvalueerd.
We kregen daarbij ook inhoudelijke feedback van psycholoog Karel Moons.

Vervolgens werd de talentenkaart licht bijgestuurd en professioneel vormgegeven

Hoe gebruik je de Talentenkaart?

a) Bij een bezoek aan Het Beroepenhuis:

 1. In de voor-les leren de leerlingen het talentenjargon kennen.
 2. Tijdens het bezoek ontdekken de leerlingen in de tentoonstelling en bij de beroepenateliers welke talenten bij welke beroepen horen.
 3. In de na-les (voor SO ook al tijdens het bezoek) verbinden ze de talenten aan zichzelf.
 4. Ook anderen (peers, ouders, coaches) mogen talenten aanduiden op de kaart (elk talent heeft een kleurbolletje voor de leerling zelf en voor een ‘andere’).

b) Op school:

 1. Ideaal voor leerkrachten en zorgcoördinatoren om het te hebben over talenten, beroepen, toekomst, studie-/schoolkeuze …
 2. Vakgebonden, bijvoorbeeld per techniekles focussen op enkele talenten.
 3. Vakoverstijgend voor Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB).
 4. Op opendeurdagen, bezoekmomenten, introductie voor ouders … ter illustratie van studierichtingen.

Start op de trein

Alle scholen die met de trein komen, kunnen gebruik maken van deze leuke Spoorwegenles.

Waarover gaat de het?

 • Je leerlingen leren hoe je een treinreis plant en wat de voordelen zijn aan het reizen met de trein.
 • Je leerlingen ontdekken beroepen bij de spoorwegen.

In de handleiding voor de leerkracht vind je een overzicht van de opdrachten, die zijn verdeeld in: 

 • opdrachten voor in de klas vooraf
 • opdrachten voor tijdens de reis 
 • opdrachten voor in de klas nadien.

De werkblaadjes voor de leerlingen kan je per leerling of per groepje van leerlingen afdrukken.

Dit filmpje bekijk je bij één van de opdrachten voor in de klas vooraf.

Stimulerend kiezen

Stimulerend kiezen is een quiz voor jongeren uit het tweede jaar secundair onderwijs, A- of B-stroom. Via een competitief spel in 5 rondes krijgen de jongeren een realistisch beeld van bedrijven, de activiteiten die er plaatsvinden en de functies/beroepen van mensen die er werken. Het gaat ook over veiligheid, milieubewustzijn en kwaliteit. In de laatste ronde gaat het over de jongeren zelf: over hun talenten en interesses.

Leerkrachten vinden hieronder:

 • De quiz, een PowerPoint presentatie met foto’s en filmpjes.
 • De handleiding voor de leerkracht, die stap voor stap aangeeft wanneer te klikken en wanneer welk antwoordblad uit te delen.
 • De antwoordblaadjes voor de teams. Bij rondes 1 tot 4 is er slechts 1 invulblad per team nodig, bij ronde 5 is er een individueel invulblad per leerling.

De quiz neemt 2 lesuren in beslag en past perfect in het vak techniek, bij maatschappelijke vorming of bij talentverkenning en studie-oriëntering. Er is een versie voor 2de jaar A-stroom en een versie voor 2de jaar B-stroom.

Download: