Over ons

Talenten ontdekken voor een positieve keuze 

Door de activiteiten van Het Beroepenhuis ontdekken jongeren hun talenten en interesses. Zij verruimen bovendien hun kijk op beroepen en de arbeidsmarkt. Ze vergroten met andere woorden hun zelfkennis en inzicht. Hierdoor helpt Het Beroepenhuis hen om bewuste en positieve keuzes te maken in studies en werk. We dragen ons steentje bij net als leerkrachten, scholen, ouders en het bedrijfsleven.

Welke activiteiten ontplooien we?

 • Bezoek aan onze interactieve tentoonstelling en actieve deelname aan onze ateliers.  
 • Ontwikkelen van lesmaterialen, klastrajecten en vormingen voor leerkrachten.  
 • Workshops op de werkvloer tijdens doedagen, bedrijven-, talenten- of beroepenrally’s. 
 • Pop-up-concepten zoals een Beroepen- of Talentendorp.  
 • Ondersteunen en organiseren van Techniek- en Talentenfestivals. 
 • Aanbieden van STEM-activiteiten 

Kader en kernwaarden 

 • We creëren kansen voor alle jongeren en werken daarom op hun maat en richten ons op hun ontwikkeling.  We dragen inclusie hoog in het vaandel.  
 • We gaan er van uit dat iedereen talenten heeft die aansluiten bij de 21ste-eeuwse vaardigheden. We duiden die vaardigheden en helpen jongeren om ze bij zichzelf te ontdekken en te ervaren. 
 • We prikkelen de interesse van leerlingen en leggen zo het fundament voor levenslang leren.  
 • We maken de link naar beroepen en sectoren. Daardoor sluiten onze initiatieven aan bij zowel transversale onderwijscompetenties als bij de accenten die sectoren leggen. 
 • We spelen steeds in op de snel evoluerende arbeidsmarkt met z’n innovaties, duurzaamheidsdenken en digitalisering. 
 • We werken samen met alle onderwijsnetten en integreren vernieuwde regelgeving, hervormingen, eindtermen en leerplandoelen. 
 • We werken bewust roldoorbrekend, bijvoorbeeld op vlak van gender en diversiteit. 
 • We ontwikkelen een sterke pedagogische omkadering samen met externe onderwijspartners. Onderwijsloopbaanbegeleiding neemt een belangrijke plaats in.  
 • We stemmen ons aanbod af op de noden van scholen en leerlingen. 

Sara Kooyman

Coördinator

Yentl D’homme

Educatief medewerker

Nele Van den Bulcke

Educatief medewerker

Joyce Rijk

Educatief medewerker

David Van Bambost

Communicatie
ICT

Een medewerker mailen? voornaam@beroepenhuis.be

Sinds 2000

Van BIPje tot Beroepenhuis

In 1999 vormt zich in Gent een actiegroep ‘Beroepenhuis’ tijdens de 1ste lokale tewerkstellingsconferentie van Gent, stad in werking. Geïnspireerd door het BIPje (Beroepen Informatie Project), een beurs die per provincie werd ingericht om jongeren te laten kennismaken met beroepen, streeft deze actiegroep naar een permanente beroepenbeurs. Hier zouden jongeren bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs kennis kunnen maken met verschillende beroepen en opleidingen.

In 2000 wordt Het Beroepenhuis een zelfstandige vzw. Er worden alvast fora en doedagen georganiseerd en er worden lesmaterialen ontwikkeld. Intussen wordt er gezocht naar een gebouw en wordt er gewerkt aan een pedagogisch concept.

In 2005 gaat Het Beroepenhuis officieel open voor leerlingen en leerkrachten met ontdekhoeken voor 6 sectoren. De interactieve tentoonstelling, aangevuld met actieve beroepenateliers, trekt meteen heel wat bezoekers en steeds meer sectoren sluiten zich aan. In 2011 wordt de laatste ruimte in de tentoonstelling ingenomen.

Het Beroepenhuis telt nu 11 ontdekhoeken en ontvangt in huis jaarlijks zo’n 12.000 bezoekers uit heel Vlaanderen.

Ondertussen heeft de vzw ook een werking naar ouders op gezinsdagen en ook heel wat projecten en activiteiten buitenshuis.

gevel Het Beroepenhuis Gent

De projecten van Het Beroepenhuis kunnen ook gericht zijn naar oudere jongeren.

Wil je graag onze werkingsverslag lezen?

Vul dit formulier in en we sturen je een link naar de downloadpagina.


Algemene vergadering

Alle leden van de Raad van Bestuur zetelen tevens in de Algemene Vergadering met uitbreiding van:

 • Jeugd en Stad – Griet De Wachter
 • Onderwijscentrum Gent – Ben Van Daele

Raad van bestuur

 • Voorzitter – Fons Leroy
 • Ondervoorzitter – Karen Maes
 • Secretaris – Ann De Cuyper
   
 • vzw Topunt – Annemie Schotanus
 • Sociaal Fonds Transport en Logistiek – Katrien Timmermans
 • Bouwunie Oost-Vlaanderen – Hildegard Moreels
 • Cobot – Jan De Schepper
 • vzw Mag ik? – Caroline Copers
 • MTech+ Oost-Vlaanderen – Karen Maes
 • Transport en Logistiek Vlaanderen – Jan Soenen
 • ACV Gent-Eeklo – Herman Dewettinck
 • Vereniging der Chemische Industrie, Gewest Gent – Johan Spruyt
 • Stad Gent, Departement Werk – Ann De Cuyper
 • Provincie Oost-Vlaanderen – Caroline Delbaere
 • VDAB – Bart Bruneel
 • Marijke Verfaillie
 • Alimento IPV vzw – Geert Van Bever
 • Unizo Oost-Vlaanderen – Thomas Kindt
 • Syntra Midden-Vlaanderen, Vestiging Gent – Bart Dhondt
 • Vlaams centrum voor vorming en vervolmaking in de horeca – Jemima Bidee
 • Constructiv – Geert Gille
 • Vormetal Oost- en West-Vlaanderen – Mario Naessens
 • Grafoc – Herman Staes
 • PaperPackSkills – Marjolijn Houben
 • Vivo Social profit – Tine Winnelinckx
 • UBK-UCK / Besko – Sofie Leyten
 • Fons Leroy
 • GO! POC van de CLB – Ingrid Van Oost
 • vzw VicOG Diocesaan onderwijsbureau – Annemie De Clerck
   
 • Expert namens Onderwijskiezer – Dominique Veulemans
   
 • Erevoorzitter: Mil Kooyman (†)