TATOE Talentenatelier van de Toekomst

TATOE, het Talentenatelier van de Toekomst, richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar en biedt hen de kans om hun talenten, interesses en drijfveren te ontdekken. Dit initiatief stimuleert jongeren, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, om actief na te denken over hun loopbaan en hun eigen keuzes te maken. TATOE ontwikkelt in grensoverstijgende samenwerking een beroepsverkennend atelier en begeleidt jongeren zo naar geschikte opleidingen of banen. Daarnaast wil het jongeren waarheidsgetrouwe arbeidsmarktervaringen bieden en hen een gemeenschappelijke taal aanleren die relevant is voor de toekomstige arbeidsmarkt. Er is aandacht voor digitalisering, groene economie, STEM-vaardigheden, 21st century skills, levenslang leren en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Partners uit verschillende sectoren en het onderwijsnetwerk dragen bij aan de ontwikkeling van TATOE, waardoor het een sterk pilootconcept vormt met veel groeipotentieel.

interreg europe co funded by the european union