Privacyverklaring Het Beroepenhuis

Ons webadres is: http://www.beroepenhuis.be.

Het Beroepenhuis doet er alles aan om jouw persoonlijke levenssfeer te respecteren en respecteert de wetgeving* terzake.

Daarom hebben we een privacy policy ontwikkeld. U kan hier vinden in welke omstandigheden we persoonlijke gegevens van u vragen, en wat we ermee doen. Lees deze privacy policy aandachtig door. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze privacy policy en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent.

De maatschappelijke zetel van Het Beroepenhuis vzw (ondernemingsnummer 472989915) is gevestigd in de Doornzelestraat 86-92, 9000 Gent. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met het privacybeleid kan u terecht op bovenstaand adres. U kan ook contact opnemen via info@beroepenhuis.be.

Ivm cookies: onze website gebruikt er slechts 3, allemaal om via Google Analytics het algemene surfverkeer tussen de verschillende pagina’s in kaart te kunnen brengen – en dus niet om ongevraagd uw persoonlijke gegevens te bekomen.

Lees hier meer over het gebruik van cookies op onze website.

* Het Beroepenhuis leeft de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Het Beroepenhuis stelt zich middels huidige privacy verklaring in regel met de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Het Beroepenhuis vzw. Een verklaring werd afgelegd bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe verzamelt Het Beroepenhuis persoonlijke gegevens? Welke gegevens kunnen er gevraagd worden, wanneer en waarom?

 • Als u via de telefoon, e-mail of website een reservatie maakt voor een bezoek aan Het Beroepenhuis of voor deelname aan één van onze projecten of evenementen, of als u zich wenst in te schrijven voor een bepaalde dienst (zoals onze nieuwsbrief), of als u deelneemt aan een enquête of een product/dienst aankoopt, dan kan Het Beroepenhuis u vragen om bepaalde persoonsgegevens (zoals uw naam en voornaam, e-mailadres, postadres, en telefoonnummer) mee te delen.
 • Het Beroepenhuis verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een reservatie van een bezoek, deelname aan een project, evenement of dienst).
 • Het Beroepenhuis verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.
 • Persoonlijke gegevens kunnen gevraagd en verwerkt worden bij een telefonische reservatie, een reservatie per e-mail of via de website, het invullen van een enquête of de aankoop van een dienst of product. Bij het meedelen van persoonlijke gegevens aan Het Beroepenhuis verklaart u zich akkoord dat deze gegevens aan u toebehoren of dat u de toestemming heeft om ze te gebruiken en aan Het Beroepenhuis mee te delen.

Hoe verwerkt en behandelt Het Beroepenhuis persoonlijke gegevens?

 • Het Beroepenhuis zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens enkel verwerken in functie van de door u gevraagde dienst of voor de doeleinden vermeld in deze verklaring.
 • Het Beroepenhuis geeft uw persoonsgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.
 • Als Het Beroepenhuis uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties waarmee wordt samengewerkt, dan zal Het Beroepenhuis daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen, en u kan zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze gewijzigde doeleinden. De meldingsplicht door het Beroepenhuis en de voorafgaande vereiste tot toestemming bij doorgifte van persoonlijke gegevens aan andere ondernemingen gelden niet indien Het Beroepenhuis persoonlijke gegevens verwerkt binnen de doeleinden opgegeven in deze privacy policy, en voor de praktische uitwerking van deze doeleinden beroep doet op aanneming van dienstverleners. Het Beroepenhuis kan ook steeds toegang verlenen tot uw persoonlijke gegevens op verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of de bevoegde politiediensten.
 • Uw gegevens worden opgeslagen in een computerbestand dat in een veilige omgeving wordt bewaard. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Alleen bepaalde personen in dienst van Het Beroepenhuis, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Het Beroepenhuis een overeenkomst heeft gesloten, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking en hoe lang houden we gegevens bij?

 • Het Beroepenhuis verwerkt uw persoonlijke gegevens om u de producten of diensten te kunnen leveren die u heeft gevraagd of waarvoor u zich heeft geregistreerd of om promotie te maken voor het aanbod van het Beroepenhuis via elektronische nieuwsbrieven.
 • Het Beroepenhuis verwerkt uw persoonlijke gegevens indien u hier expliciet de toestemming voor gaf, of indien het kadert in de uitvoering van een overeenkomst en de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst/aankoop te leveren (bv. uw e-mailadres om een evaluatie op te sturen, uw telefoonnummer om contact te kunnen opnemen tijdens een evenement, …), of indien het van publiek, wettelijk of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen, bijhouden van adresgegevens op facturen in kader van wettelijk bepaalde termijn, …)
 • We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het aanbod van Beroepenhuis voor u van toepassing is.

Wat als u iets wenst te wijzigen ivm uw persoonlijke gegevens?

 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die Het Beroepenhuis over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.
 • U kan Het Beroepenhuis steeds laten weten dat u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het aanbod van Het Beroepenhuis. Dit kan steeds via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt.
 • U kan voor al het bovenstaande steeds contact opnemen met Het Beroepenhuis op het hoger vermelde adres, of via info@beroepenhuis.be.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

Nog vragen of bedenkingen?

Contacteer ons via info@beroepenhuis.be.