Word Elektrogenie

Kaartspel (vorm van ‘hoekenwerk’)
Het kaartspel ’Word Elektrogenie’ is een actieve werkvorm waarmee kinderen kennis kunnen maken met de belangrijkste aspecten van een aantal elektrische installaties die thuis onmisbaar zijn (bv. een broodrooster, een oven,…). Het is een soort van hoekenwerk waarbij leerlingen per duo, in elke ‘hoek’ een bepaalde opdracht oplossen. Ze beschikken hiervoor over een werkboekje. Iedere opdracht sluit aan bij een specifiek aspect van elektriciteit. Het spel bestaat uit 6 rondes, er wordt doorgeschoven wanneer de tijd om is en de leerkracht, die over een handleiding beschikt, gecontroleerd heeft of de leerlingen de opdracht al dan niet correct hebben uitgevoerd.  

Info: ‘Word Elektrogenie’

Doelgroep
Vooral bedoeld voor 3de graad basisonderwijs. 
Kan ook gebruikt worden in de 1e graad secundair onderwijs.

Thema's - beroepen
Elektriciteit : de belangrijkste elementen van een elektrische installatie – effecten van elektrische energie – benodigdheden om een elektrisch netwerk te ontwikkelen – soorten elektrische verbindingen – het gereedschap van een elektricien – elektriciteit en veiligheid 

Elektrotechnicus of elektricien

Vakken
Wetenschappen en techniek (3de graad basisonderwijs) – Techniek (1ste graad secundair onderwijs). 

Initiatiefnemer
Vormelek (Stroom-Opwaarts – Volta)  

Jaar
2016

Contact
Stroom-Opwaarts (Volta)
Vormelek vzw
Marlylaan 15/8, bus 2
1120 Brussel
www.stroomopwaarts.be 

 

 

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.