Ontdekhoeken en talentverkenning

Het bezoek bestaat na een inleiding uit twee grote onderdelen: de beroepenateliers en de geleide zoektocht in de interactieve tentoonstelling met 11 'ontdekhoeken' van zeer diverse sectoren

(1) metaal en technologie, (2) metaal en technologie: bedienden, (3) transport en logistiek, (4) chemie, kunststoffen & life-sciences, (5) bouw, (6) horeca, (7) voedingsindustrie, (8) social profit, (9) printmedia, (10) haven en binnenvaart en (11) kapper en schoonheidsspecialist.

Sinds 2016 hanteren we een nieuwe methodiek voor de 1ste graad secundair, rond 1 rode draad: talentverkenning. Dat blijkt zowel de A-stroom als de B-stroom sterk te kunnen boeien. De reacties waren tot nu toe bijzonder positief. Enkele voorbeelden;

“Ik vond het echt sterk, veel beter dan vroeger met die oude werkwijze. Mijn leerlingen waren geïnteresseerd en helemaal mee … Ze willen bijna allemaal chirurg of laborant worden, vooral voor de status en het geld. Het is voor ons als leerkracht vaak moeilijk om hen echt te bereiken met de boodschap dat ze daarnaast nog veel interessante opties hebben, liefst in functie van hun eigen talenten. Pas hier werd die boodschap plots zeer tastbaar, bij meerdere leerlingen heb ik de frank vandaag echt zien vallen. Kan ik nu al boeken voor volgend schooljaar?”

Sofie van Laethem, leerkracht 2A en 2Latijn, Sint-Norbertus Instituut Antwerpen

"Dit is beter dan de vroegere methodiek met kaartjes, de leerlingen hebben deze ‘begeleide vrijheid’ nodig. Je ziet dat ze het zelf nuttig vinden. En ook de talentenkaart die ze meekrijgen naar huis is super. Een hele verbetering voor het secundair."

Trui Denolf, leerkracht 2B, Sint-Franciscus Evergem

Enkele klemtonen:

  • In de tentoonstelling brengen leerlingen hun persoonlijke talenten concreet in kaart. Dat maakt het even relevant voor degenen die vooral gericht zijn op verdere studies.
  • Ze sturen daarbij zichzelf en elkaar aan en reflecteren hier ook samen over. Dat creëert een levendige leerdynamiek.
  • De Beroepenhuisbegeleider én de leerkracht spelen samen een actieve ondersteunende rol bij die exploratie en reflectie. (Voldoende uitleg daarover krijg je tijdens het bezoek, voorbereiding is onnodig.)
  • Dankzij het  omkaderende lesmateriaal kunnen leerkrachten deze talentverkenning in de klas verderzetten voorbij onze context van beroepen en techniek.
  • We werken ervaringsgericht; talenten ontdekken door te doen. Per ontdekhoek en sector komen je leerlingen via doe-opdrachten meer te weten over een bijzonder diverse selectie beroepen. Zo gaan ze als laborant aan de slag met pipet en microscoop, schuiven ze als mecanicien onder een vrachtwagen, ontwerpen een fiets als industrieel productontwikkelaar of halen als kwaliteitsverantwoordelijke het verkeerde zakje snoep van de lopende band.
  • Perfecte aansluiting bij de eindtermen van het vak Techniek.
  • Afsluitend heeft onze begeleider een kringgesprek met je leerlingen, waarbij we samen naar hun toekomst kijken en vooral concreet bruikbare tips op maat meegeven.

In dit filmpje krijg je een beter beeld:

 

terug naar het overzicht

 

Bekijk enkele foto’s uit de tentoonstelling:

          

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.