Onze lesmaterialen

De voor en na lessen

In Het Beroepenhuis maken leerlingen op een speelse manier kennis met een brede waaier van praktisch uitvoerende beroepen. Om die leerervaring optimaal te verwerken, wordt een bezoek aan Het Beroepenhuis best omkaderd in de klas. Daartoe bieden wij hier de nodige lesmaterialen aan.

De voor en de na les nemen elk 1 lesuur in beslag. De ideale omkadering bij het bezoek aan Het Beroepenhuis!

Opgelet:

Voor het lesmateriaal op maat van de 1e graad secundair onderwijs, verwijzen we u graag door naar deze pagina.

Voor het lesmateriaal op maat van buitengewone klasgroepen, gaat u naar deze pagina.

Voor het nieuwe lesmateriaal op maat van OKAN-leerlingen, gaat u naar deze pagina.

Leerkrachten in basisonderwijs kunnen het beste aan de slag met de lesdocumenten hieronder.

Ter info; de voor en na lessen staan voor de leerkracht telkens in hetzelfde document, net zoals voor de leerlingen.

Download de documenten:

voor de leerkracht - handleiding en oplossing

201kB

voor de leerlingen - werkbundel

57kB

Andere suggesties voor meer omkadering in de klas:

Verwerking:

Andere lesideeën

Didactisch pakket: Helden van elke dag

Andere lesmaterialen


Talentenkaart

talenten methodiek les het beroepenhuis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Talentenkaart van Het Beroepenhuis is een zelf ontwikkelde methodiek om rond talenten te werken.
Wij hebben ze voor jou opgenomen in de voorbereidende lessen en gebruiken ze zelf ook tijdens het bezoek aan Het Beroepenhuis.

Gebruiksvoorwaarden

Op deze Talentenkaart rust copyright. De Talentenkaart mag enkel worden gebruikt in een educatieve context (klas, school, opleiding, cursus ...) en in geen geval voor commerciële doeleinden.

We weten graag waar onze kaart wordt ingezet, vraag ze daarom hier aan.

Wij bezorgen je dan het nodige materiaal.

Maak je kopies of gebruik je de kaarten in plak-en-knipwerk, dan moet elke kaart Het Beroepenhuis vermelden, in tekst en logo.
 

Hoe kwam de Talentenkaart tot stand?

De Talentenkaart is gebaseerd op twee pijlers.

 1. Diepgaand onderzoek over de noden op het vlak van talentontwikkeling van leerkrachten en ouders (Julie D’Haeyer, stagiaire Pedagogische Wetenschappen).
 2. Studie en evaluatie van tientallen bestaande methodieken rond studie- en loopbaanbegeleiding en talentverkenning.

Omdat geen enkele bestaande methodiek perfect bleek aan te sluiten bij onze werking, ontwikkelde het educatieve team van Het Beroepenhuis een unieke, eigen talentenmethodiek: dé Talentenkaart. Wij selecteerden 23 talenten, rekening houdend met 7 factoren:

 1. de sterktes van alle onderzochte methodieken (o.a. 21st century skills, TaPas, Talententoolbox …),
 2. het benoemen van een talent (en geen persoonlijkheidskenmerk, handeling, vaardigheid, competentie),
 3. talenten uit 5 groepen (motorisch, cognitief, sociaal/communicatie/attitude, sturend, vakgericht),
 4. de mogelijkheid om te linken aan beroepen en studierichtingen,
 5. bruikbaar voor al onze doelgroepen (3de gr. BO, 1ste gr. SO, Buitengewoon, OKAN),
 6. herkenbaarheid voor alle leerlingen bij zichzelf (vb. niet enkel de focus op technische talenten),
 7. aan te bieden in een laagdrempelige vorm: tekening, woord, verklarende zin.

De talentenkaart en de bijhorende vernieuwde begeleidingsmethodiek voor secundair onderwijs werden een schooljaar lang permanent geëvalueerd.
We kregen daarbij ook inhoudelijke feedback van psycholoog Karel Moons.

Vervolgens werd de talentenkaart licht bijgestuurd en professioneel vormgegeven

Hoe gebruik je de Talentenkaart?

a) Bij een bezoek aan Het Beroepenhuis:

 1. In de voor-les leren de leerlingen het talentenjargon kennen.
 2. Tijdens het bezoek ontdekken de leerlingen in de tentoonstelling en bij de beroepenateliers welke talenten bij welke beroepen horen.
 3. In de na-les (voor SO ook al tijdens het bezoek) verbinden ze de talenten aan zichzelf.
 4. Ook anderen (peers, ouders, coaches) mogen talenten aanduiden op de kaart (elk talent heeft een kleurbolletje voor de leerling zelf en voor een 'andere').

b) Op school:

 1. Ideaal voor leerkrachten en zorgcoördinatoren om het te hebben over talenten, beroepen, toekomst, studie-/schoolkeuze ...
 2. Vakgebonden, bijvoorbeeld per techniekles focussen op enkele talenten.
 3. Vakoverstijgend voor Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB).
 4. Op opendeurdagen, bezoekmomenten, introductie voor ouders ... ter illustratie van studierichtingen.

 

 


Stimulerend kiezen – speelse blik op de wereld van de industrie

Stimulerend kiezen is een quiz voor jongeren uit het tweede jaar SO. Via een competitief spel in 5 rondes krijgen de jongeren een realistisch beeld van bedrijven, de activiteiten die er plaatsvinden en de functies/beroepen van mensen die er werken. Het gaat ook over veiligheid, milieubewustzijn en kwaliteit. In de laatste ronde gaat het over de jongeren zelf: over hun talenten en interesses.

Leerkrachten vinden hieronder:

 • De quiz, een PowerPoint presentatie met foto’s en filmpjes.
 • De handleiding voor de leerkracht, die stap voor stap aangeeft wanneer te klikken en wanneer welk antwoordblad uit te delen.
 • De antwoordblaadjes voor de teams. Bij rondes 1 tot 4 is er slechts 1 invulblad per team nodig, bij ronde 5 is er een individueel invulblad per leerling.

De quiz neemt 2 lesuren in beslag en past perfect in het vak techniek, bij maatschappelijke vorming of bij talentverkenning en studie-oriëntering. Er is een versie voor 2de jaar A-stroom en een versie voor 2de jaar B-stroom.

Stimulerend kiezen downloads
 

  2A

 

  2B

 

De quiz

 

 

De handleiding

 

 

Antwoordblaadjes rondes 1 - 4

 

 

Antwoordblaadjes ronde 5

 

 

Het Beroepenhuis vzw kan indien gewenst een kennismaking met de quiz voorzien op een studiedag of kan in de klas de quiz komen uitvoeren met de leerlingen bij wijze van voorbeeld. Voorlopig geldt dit aanbod voor het schooljaar 2017-2018. Contacteer info@beroepenhuis.be.

De interactieve quiz werd ontwikkeld en uitgetest op vraag van Alimento in een gezamenlijk project met GO! en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Tijdens het schooljaar 2014-2015 werd er reeds een eerste quiz ontwikkeld voor het 4de jaar secundair onderwijs. Dit was bedoeld als aanvulling bij praktijkdagen die de jongeren volgden in een VDAB centrum. Deze versie voor 4de jaar secundair onderwijs kan je hier downloaden.

       

      


Start op de trein

Alle scholen die met de trein komen, kunnen gebruik maken van deze leuke Spoorwegenles.

Waarover gaat de het?

 • Je leerlingen leren hoe je een treinreis plant en wat de voordelen zijn aan het reizen met de trein.
 • Je leerlingen ontdekken beroepen bij de spoorwegen.

In de handleiding voor de leerkracht vind je een overzicht van de opdrachten, die zijn verdeeld in: 

 • opdrachten voor in de klas vooraf
 • opdrachten voor tijdens de reis 
 • opdrachten voor in de klas nadien.

 

Versie voor basisonderwijs/secundair onderwijs

 

Versie voor buitengewoon onderwijs/OKAN

 

 

 

 

 

 

 

De werkblaadjes voor de leerlingen kan je per leerling of per groepje van leerlingen afdrukken.

 

Versie voor basisonderwijs/secundair onderwijs

 

Versie voor buitengewoon onderwijs/OKAN

 

 

 

 

Dit filmpje bekijk je bij één van de opdrachten voor in de klas vooraf.

 

 


Hoekenwerk

Met dit hoekenwerk willen we leerkrachten de kans geven om ook in de klas ervaringsgericht te werken rond meerdere beroepen. De leerlingen ontdekken welke talenten ze bezitten en welke beroepen aansluiten bij hun persoonlijke interesses!

Er komen 11 sectoren aan bod in 2 lesuren. De leerkracht kiest 11 activiteiten uit een totaal van 22. Per sector heeft de leerkracht dus de keuze uit 2 activiteiten, vaak een doe-opdracht of een opdracht met een werkblad (voor als het niet lukt om de benodigdheden van de doe-opdracht te verzamelen).

Elke activiteit is een ander beroep. Limonade laten bruisen, een boekje maken, technisch tekenen, smaken herkennen en een seinoefening uitvoeren zijn slechts enkele voorbeelden.

Als start van het hoekenwerk is er een klassikale inleiding, als afsluiter een reflectie over talenten.

Hieronder vind je alle nodige documenten, waaronder een handleiding met een overzicht van de activiteiten én natuurlijk ook een lijst van de relevante eindtermen. Veel plezier ermee!

Hoekenwerk downloads

Handleiding hoekenwerk

193kB

Sector Bouw

365kB

Sector Chemie en kunststoffen

705kB

Sector Printmedia

492kB

Sector Haven en binnenvaart

1100kB

Sector Horeca

1100kB

Sector Kapper en schoonheidsspecialist

381kB

Sector Metaal en technologie

352kB

Sector Metaal en technologie bedienden

442kb

Sector Social profit

188kB

Sector Transport en logistiek

422kB

Sector Voedingsindustrie

250kB

Bereikte eindtermen:

Bereikte eindtermen BO

147kB

Bereikte eindtermen SO (A-stroom)

 37kB

Bereikte eindtermen SO (B-stroom)

 131kB

Reactie van VBS Biest Waregem:

Omdat danken deugd doet...

Bedankt aan het Beroepenhuis voor de fijne opdrachten hoekenwerk, waardoor we vandaag een fijne beroependag konden organiseren in onze 6de klas.


Hoekenwerk Hogent

Dit hoekenwerk werd, onder begeleiding van Het Beroepenhuis, als eindwerk ontwikkeld en uitgevoerd door Céline Speeckaert en Joyce Van Brussel, twee studenten BOLO van Hogeschool Gent.

Het is opgebouwd zoals het hoekenwerk uitgewerkt door Het Beroepenhuis. Dezelfde 11 sectoren komen aan bod, met per sector een beroep met bijhorende ‘ervaringsgerichte’ activiteit.

Per sector wordt er een lesfiche voorzien voor de leerkracht. In deze lesfiche vind je de toelichting van de activiteit, een materiaallijst, de bereikte eindtermen en een verwijzing naar websites en andere (uitgewerkte) lesideeën.

Daarnaast wordt er per sector ook een fiche voor de leerlingen voorzien. Deze fiche bestaat uit de volgende documenten:

 • Uitleg activiteit op maat van de leerlingen
 • Beroepenfiche met enkel taken en talenten
 • Stappenplan (indien van toepassing)
 • Werkfiches, invulbladen, kaartjes, oplossingen,…

Extra theoretische achtergrond over de sectoren, beroepen en opdrachten vind je terug in het eindwerk.

Hoekenwerk downloads

Eindwerk hoekenwerk

193kB

Sector Bouw

725kB

512kB

Sector Chemie en kunststoffen

1Mb

999kB

Sector Printmedia

1,7Mb

750kB

Sector Haven en binnenvaart

1,3Mb

1,6Mb

Sector Horeca

319kB

1,5Mb

Sector Kapper en schoonheidsspecialist

464kB

799kB

Sector Metaal en technologie

1,3Mb

467kB

Sector Metaal en technologie bedienden

360kB

1,3Mb

Sector Social profit

770kB

570kB

Sector Transport en logistiek

356kB

982kB

Sector Voedingsindustrie

885kB

422kB

Bereikte eindtermen:

Bereikte eindtermen BO

147kB

Bereikte eindtermen SO (A-stroom)

 37kB

Bereikte eindtermen SO (B-stroom)

 131kB


Helden van elke dag

Met het didactische pakket HELDEN VAN ELKE DAG wil Het Beroepenhuis ertoe bijdragen dat een leerling op basis van de persoonlijke talenten en een brede kijk op het beroepenveld, en in overleg met de omgeving, tot een goede studiekeuze kan komen. 
Zo’n keuze vertrekt dan vanuit een brede blik op de mogelijkheden en een genderneutraal perspectief. Het project ontstond als een ESF Zwaartepunt 5-project, gepromoot door Het Beroepenhuis, in samenwerking met de Arteveldehogeschool. 

Inhoud:

Het didactische pakket biedt 4 onderdelen:

1) Talentenzoektocht, 2) Leerlingenwerkbladen, 3) Toekomstspel en 4) Controlelijsten gender.

Voel je vrij om het hele pakket te gebruiken of om bijvoorbeeld enkel met de talentenkaartjes en met (sommige) werkblaadjes te werken.


Bedrijfsbezoeken

'BEROEPEN(t)HUIS in de klas' organiseert bedrijfsbezoeken met klassen en bundelt de ervaringen in een algemeen kader voor bedrijfsbezoeken met jongeren.

Je vindt in deze handleiding antwoorden op volgende vragen:

 • Hoe motiveer je jongeren, leerkrachten en bedrijven?
 • Welke leerdoelen wens je te realiseren?
 • Hoe bereid je een bedrijfsbezoek voor?
 • Wat doe je met de jongeren ter voorbereiding van een bedrijfsbezoek?
 • Waarop let je tijdens een bedrijfsbezoek?
 • Hoe verwerk je een bedrijfsbezoek in de klas?
Download:

Kader voor bedrijfsbezoeken

331kB

 


Bedrijf + School

Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het van belang de contacten tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven te versterken. Het project Bedrijf+School speelt hier op in met een uitgebreide databank van bedrijven in de provincies Zeeland (NL), West- en Oost-Vlaanderen (B).

Gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en technische werkopdrachten versterken het contact tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Geïnteresseerd om met uw klas samen te werken met een bedrijf? Bekijk dan zeker eens de bedrijvendatabank op deze site.


 

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.