Ontdekhoeken

Het bezoek bestaat na een inleiding uit twee grote onderdelen: de beroepenateliers en de geleide zoektocht in de interactieve tentoonstelling.

Die laatste bestaat uit verschillende 'ontdekhoeken' die elk een sector vertegenwoordigen. Er zijn er momenteel 11:

(1) metaal en technologie, (2) metaal en technologie: bedienden, (3) transport en logistiek, (4) chemie, kunststoffen & life-sciences, (5) bouw, (6) horeca, (7) voedingsindustrie, (8) social profit, (9) printmedia, (10) haven en binnenvaart en (11) kapper en schoonheidsspecialist.

Per ontdekhoek en sector komen je leerlingen via doe-opdrachten meer te weten over enkele relevante beroepen. Zo schuiven zij als mecanicien onder een vrachtwagen, testen hun evenwicht als dakwerker, gaan met pipet en microscoop aan de slag als laborant of halen als kwaliteitsverantwoordelijke het verkeerde zakje snoep van de lopende band.

Belangrijk: of de meerwaarde van een bezoek voor jongeren met een beperktere kennis van het Nederlands even groot kan zijn als voor de andere doelgroepen, hangt af van een belangrijke keuze voor één van 2 mogelijke methodieken. Aan de start van het bezoek bekijken onze begeleiders samen met jou per groep welke van deze opties de beste is:

  • voor jongeren met relatief goed Nederlands: de rode opdrachtkaarten met vereenvoudigd Nederlands - minder leeswerk in de tentoonstelling zelf
  • voor jongeren met zeer beperkt Nederlands: de opdrachtkaarten met symbolen en afbeeldingen voor een makkelijke oriëntatie in de tentoonstelling - zeer lage leesdrempel

Gaandeweg leren ze ook heel wat bij over milieu, vaktaal, veiligheid en genderbewustzijn.

Afsluitend heeft onze begeleider een kringgesprek met je leerlingen, waarbij we bekijken hoever zij al staan in hun keuzeproces en vooral concreet bruikbare tips op maat meegeven.

terug naar het overzicht

Bekijk enkele foto’s uit de tentoonstelling:

      

 

Logo Onderwijs vlaanderen

Reserveren?

voor scholen:
09 330 85 50
Of mail ons voor een lijst met vrije data.

Voor gezinnen:
RESERVEREN IS NIET NODIG
OP DE GEZINSDAGEN.