Factory-X

Factory-X is een online spel - een zogenaamd serious game - dat zich specifiek richt tot jongeren van 11 tot 18 jaar, hun ouders en hun leerkrachten. Aan de hand van drie beroepen (afdelingsverantwoordelijke, ontwerper en meestergast) brengt Factory-X de talenten naar voor die nodig zijn voor een succesvolle loopbaan in de textielsector, nl. organisatietalent, creativiteit en technische vaardigheden. Bij elk van de vermelde beroepen hoort een opdracht, die de speler van het talentenspel tot een goed einde dient te brengen. Zo kan worden gemeten over welk talent de speler beschikt.

De spelers die het hoogst scoren op een bepaalde vaardigheid worden (al dan niet samen met hun klas) uitgenodigd om nader kennis te maken met de textielsector. Per leeftijdscategorie worden verschillende activiteiten voorzien:

  • Leerlingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs: deelname aan een workshop vilten in het MIAT te Gent
  • Leerlingen uit het tweede jaar van de eerste graad secundair onderwijs: bezoek aan het technisch bedrijf Sioen nv
  • Leerlingen uit het tweede jaar van de tweede graad secundair onderwijs: doe- en leeractiviteit op een voetbalveld uit kunstgras
  • Leerlingen uit het tweede jaar van de derde graad secundair onderwijs: een speeddate met jonge textielprofessionals
Info: ‘Factory-X’

Graden
3de graad basisonderwijs en 1ste, 2de en 3de graad secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom, BuSO).

Thema's
Textielindustrie

Vakken
Wereldoriëntatie
Technologische opvoeding 

Werkwijze
online spel

Tijdsduur
-

Initiatiefnemer
Factory-X is een initiatief van Cobot-Bedienden vzw, in samenwerking met het MIAT (Gent) en de textielsector.

Jaar
2013

Website
www.factory-x.be

Contact
Cobot-Bedienden vzw
Jan De Schepper
jan.deschepper@cobot.be

09 222 26 14                            

www.factory-x.be