Are You Waterproof?

Kwartet

Een klassiek kwartet waarmee de organisatie van ‘Are you waterproof?’ (met ondersteuning van de  de Vlaamse Overheid) de verschillende beroepen op het water in de kijker wil zetten (nagenoeg uitsluitend rond scheepvaart). Het spel bestaat uit 8 kwartetten, elk kwartet bestaat uit de bemanning van een soort schip. Bij ieder bemanningslid wordt ook kort toegelicht wat zijn of haar specifieke rol is. De spelers proberen zoveel mogelijk voltallige bemanningen te verzamelen. Een speler die een volledig kwartet heeft, legt dit kwartet af. Het spel eindigt als alle kwartetten compleet zijn.

Info: ‘Areyouwaterproof?’
Doelgroep
Het spel is toegankelijk voor alle leeftijden vanaf ongeveer het 2e leerjaar.
Thema’s – beroepen
Zee- en binnenvaart
Allerhande scheepslui : kapitein, 1e stuurman, hoofdwerktuigkundige, bootsman (containerschip) – animator, dokter, kok (cruiseschip) – boormeester, kraanman, geoloog, platformmanager (boorplatform) – commandant, kanonnier, duiker/ontmijner, radar/sonaroperator (fregat) – baggerstuurman, pijpman, werktuigkundige, lasser (hopper dredger) – roerganger, motorist, matroos, schipper (vissersboot) – deksman, matroos, stuurman, kapitein (binnenvaartschip) – Loods, matroos, kok, scheepstechnicus (loodsboot)
Vakken
(Niet specifiek – PAV, MAVO) 
Initiatiefnemer
‘Are you waterproof?’ in opdracht van de Vlaamse Overheid
Jaar
2016
Website
www.areyouwaterproof.be
Contact
Are You Waterproof?
katty.cypers@mov.vlaanderen.be
http://www.areyouwaterproof.be/ 

Alle Hens Aan Dek!

Leerlingen kruipen in de huid van een binnenvaartondernemer en moeten, door vragen op te lossen, containers met computeronderdelen verschepen. De titel ‘Alle hens aan dek!’ is schippersjargon voor ‘iedereen paraat, iedereen werkt mee’. Het is dan ook de bedoeling dat de hele klas meehelpt bij het oplossen van de vragen.

Leerlingen worden met verschillende aspecten van binnenvaart geconfronteerd: waterwegennetwerk, scheepstypes en hun lading, sluizen, navigatie en verkeersreglement, verhouding tot weg- en spoortransport, milieuaspecten, bemanning, laden en lossen… Dit alles is uitgewerkt in meerkeuzevragen, open vragen, raadsels, tekeningen, kruiswoordraadsels, rekenoefeningen, vraagstukjes. Bestaat uit: 

 • Leerlingenpakket: dertien losse bladen met vragen waarin verschillende aspecten van binnenvaart aan bod komen. 
 • Lerarenpakket omvat de antwoorden en extra achtergrondinformatie.

Het lespakket kan aangevuld worden met Waterpower en Areyouwaterproof.

Info: ‘Alle hens aan dek!’
Graden
Ontwikkeld voor de 3de graad basisonderwijs, maar ook bruikbaar in de 1ste graad secundair onderwijs.
Thema’s
Binnenvaart
Vakken
Wereldoriëntatie
Werkwijze
Lespakket
Tijdsduur
1 à 2 lesuren   

Initiatiefnemer
Promotie Binnenvaart Vlaanderen werd opgericht door de Vlaamse regering en is een organisatie die instaat voor de bevordering en promotie van het gebruik van de waterwegen. Eén van haar doelgroepen zijn de jongeren waarbij het accent vooral ligt op instroom, opleiding en vorming.
Jaar
2004, herdruk 2006, 2008
Website
www.binnenvaart.be
Contact
Promotie Binnenvaart Vlaanderen
Armand Hertzstraat 23 – 3500 Hasselt
011 23 06 02
pbv@binnenvaart.be

Downloads:

Alimento

Alimento is een didactisch pakket dat jongens en meisjes laat ontdekken hoe:

 • Het technologisch proces in elkaar zit, ook in de voedingstechnologie;
 • Ze hun talenten ontdekken binnen lessen voedingstechnologie;
 • Voedingstechnologie van belang is voor ons leven;
 • Onderwijs in techniek en technologie boeiend kan ingevuld worden met voedingstechnologie.

Alimento bestaat uit:

 • Een didactisch uitgewerkt leerlingenwerkboek met veel beeldmateriaal
 • Motiverende kennismakingsfilms brengen voedingstechnologie in de klas
 • Een handleiding
Info: ‘Alimento’
Graden
1ste graad secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom, BuSO).
Thema’s
Voeding: de voedingsindustrie is de tweede grootste industriële werkgever van België en verzamelt heel wat subsectoren met name brouwerijen, zuivelindustrie, groente- en fruitverwerkende bedrijven, industriële bakkerijen, suikerindustrie, chocolade en confiserie …
Vakken
Techniek
Werkwijze
Diverse werkvormen
Tijdsduur
Doorheen het jaar te gebruiken
Downloaden
www.klasinbedrijf.be/alimento
Initiatiefnemer
Arteveldehogeschool in samenwerking met Alimento (vroeger IPV: Initiatieven voor Professionele vorming van de Voedingsnijverheid).
Website
www.klasinbedrijf.be
Contact
Arteveldehogeschool
Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent
09 269 98 05
www.arteveldehogeschool.be
ilse.dejaegher@arteveldehs.be

Bedrijfsbezoeken

‘BEROEPEN(t)HUIS in de klas’ organiseert bedrijfsbezoeken met klassen en bundelt de ervaringen in een algemeen kader voor bedrijfsbezoeken met jongeren.

Je vindt in deze handleiding antwoorden op volgende vragen:

 • Hoe motiveer je jongeren, leerkrachten en bedrijven?
 • Welke leerdoelen wens je te realiseren?
 • Hoe bereid je een bedrijfsbezoek voor?
 • Wat doe je met de jongeren ter voorbereiding van een bedrijfsbezoek?
 • Waarop let je tijdens een bedrijfsbezoek?
 • Hoe verwerk je een bedrijfsbezoek in de klas?

Bedrijf + School

Om jongeren te inspireren en te motiveren voor een technische toekomst is het van belang de contacten tussen onderwijsinstellingen en het technische bedrijfsleven te versterken. Het project Bedrijf+School speelt hier op in met een uitgebreide databank van bedrijven in de provincies Zeeland (NL), West- en Oost-Vlaanderen (B).

Gastlessen, bedrijfsbezoeken, snuffelstages en technische werkopdrachten versterken het contact tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Geïnteresseerd om met uw klas samen te werken met een bedrijf? Bekijk dan zeker eens de bedrijvendatabank op deze site.

Stimulerend kiezen

Stimulerend kiezen is een quiz voor jongeren uit het tweede jaar secundair onderwijs, A- of B-stroom. Via een competitief spel in 5 rondes krijgen de jongeren een realistisch beeld van bedrijven, de activiteiten die er plaatsvinden en de functies/beroepen van mensen die er werken. Het gaat ook over veiligheid, milieubewustzijn en kwaliteit. In de laatste ronde gaat het over de jongeren zelf: over hun talenten en interesses.

Leerkrachten vinden hieronder:

 • De quiz, een PowerPoint presentatie met foto’s en filmpjes.
 • De handleiding voor de leerkracht, die stap voor stap aangeeft wanneer te klikken en wanneer welk antwoordblad uit te delen.
 • De antwoordblaadjes voor de teams. Bij rondes 1 tot 4 is er slechts 1 invulblad per team nodig, bij ronde 5 is er een individueel invulblad per leerling.

De quiz neemt 2 lesuren in beslag en past perfect in het vak techniek, bij maatschappelijke vorming of bij talentverkenning en studie-oriëntering. Er is een versie voor 2de jaar A-stroom en een versie voor 2de jaar B-stroom.

Download: