Op bezoek met je klas

 

Reserveren

Reserveren kan enkel telefonisch, op het nummer 09 330 85 50.

Vraag eventueel voor je telefoontje de lijst met vrije data aan: info@beroepenhuis.be.

Uren
 • Een bezoek duurt altijd 3 uur en past perfect in een voor- of namiddag. 
 • We starten respectievelijk  tussen 8u30 en 9u, of tussen 12u30 en 13u.
 • Voor verder gelegen scholen kan het bezoek enkel op vrijdagen ook gesplitst worden in 1,5 uur in de voormiddag en 1,5 uur in de namiddag, met een halfuurtje middagpauze. In dat geval starten we tussen 10u30 en 11u.
Prijs
 • 6 Euro per leerling
 • Alle volwassen begeleiders (dus ook eventuele ouders of familieleden) komen gratis mee. Hun exacte aantal hoef je niet op voorhand door te geven.
 • Betaling kan gebeuren via een overschrijving of je kan op de dag van het bezoek het gepaste bedrag cash meebrengen.
Groepsgrootte
 • Per bezoek van 3 uur ontvangt Het Beroepenhuis minimum 8 en maximum 60 leerlingen.
 • Een grote groep wordt dan verder verdeeld in groepjes van maximum 15 leerlingen.
Annulatie
 • Wanneer een bezoek geannuleerd wordt ten laatste 14 dagen voor de dag van het bezoek, is dat kosteloos.
 • Hierna wordt het bezoek toch aangerekend voor het aantal gereserveerde leerlingen.

 

Voor en na je bezoek

Lesmateriaal

Uit ervaring is gebleken dat de meeste jongeren een bezoek aan Het Beroepenhuis beter kunnen smaken wanneer de thematiek van talentverkenning en beroeps- en studiekeuze voordien al aan bod is gekomen in de klas.

Wie weinig lesruimte vrij kan maken voor het thema beperkt zich best tot de voor en na les van Het Beroepenhuis. (In de loop van het schooljaar 2015-2016 ontwikkelen we aangepaste lessen voor deze doelgroep. In afwachting daarvan baseren uw collega's zich vaak op ons uitgewerkte materiaal om er hun eigen versie van te geven.)

Wie het thema breder aan bod kan laten komen, vindt hier een waaier aan interessante korte lessen en complete pakketten.

Evaluatie van het bezoek - mooie prijzen te winnen!

Kennen je leerlingen al veel beroepen? Hebben ze al een goed zicht op hun eigen talenten? En in welke mate is dat verbeterd na jullie bezoek aan Het Beroepenhuis? Wij willen het ook graag weten.

We vragen aan alle bezoekende leerlingen om twee keer een online vragenlijst in te vullen; één keer voor het bezoek en één keer erna. Dat duurt telkens ongeveer 10 minuutjes. In de bevestigingsmails krijg je daarvoor een unieke link voor dat specifieke bezoek, die je leerlingen elk individueel kunnen gebruiken.

Opgelet; voor jongeren met een zeer beperkte kennis van het Nederlands is deze bevraging niet eenvoudig. Als je daarom zou beslissen om niet deel te nemen met je klas, hebben we daarvoor dus alle begrip. Maar ook hun mening is voor ons bijzonder relevant, daarom stellen we wél de vraag.

Natuurlijk is jullie lestijd kostbaar, en willen we dit voor jullie zo interessant mogelijk maken. We loten een winnaar uit elke 10 leerkrachten die zowel voor als na het bezoek de bevraging lieten invullen door hun leerlingen.

Deelnemen doe je door na de dubbele bevraging even te registreren. (Leerkrachten die meerdere keren per schooljaar komen met verschillende groepen, kunnen dus meerdere keren deelnemen.) Afhankelijk van de beschikbaarheid krijgt de winnende leerkracht één van deze prijzen:

 • Een gratis bezoek in het volgende schooljaar met een vergelijkbaar aantal leerlingen.
 • Gratis toegang voor al je leerlingen én hun gezin op één van onze open zondagen.
 • Een gratis deelname voor jou aan onze opleiding voor het gebruik van 3D-printers, plus de mogelijkheid om er ééntje gratis te ontlenen voor 1 week.

Daarnaast is dit voor je leerlingen ook een leuke kans om een ICT-oefening te combineren met begrijpend lezen. Ze leren reflecteren en vormen een mening over uiteenlopende onderwerpen. Het invullen van de vragenlijst gebeurt best in de klas, en kan zowel op een pc of tablet van de school, als op hun eigen smartphones. Je hoeft enkel de link uit je bevestigingsmail te delen.

Alvast bedankt voor jullie tijd! 

Bereikbaarheid

 

Openbaar vervoer

 
Vanuit het station Gent Dampoort:

(Dit station is het dichtste bij Het Beroepenhuis. Slechts 15 minuten wandelen.)

Aan de uitgang van het station ga je naar links. Je steekt de straat (Kasteellaan) over en gaat naar rechts. Steek opnieuw de straat (Schoolkaai) over, ga over de brug en steek de straten (Hagelandkaai en Dampoortstraat) over. Blijf de straat (Dok Zuid of R40) volgen. Je passeert aan de linkerkant eerst de zijstraat Stukwerkersstraat, daarna Pijndersstraat. De 7de zijstraat is de Doornzelestraat. Het Beroepenhuis heeft de huisnummers 86 tot 92.

Vanuit het station Gent-Sint-Pieters:

Neem tramlijn 4 (voor het stationsgebouw) met bestemming Gentbrugge-Moscou. Stap af aan de halte Heilig-Kerst, Sint-Salvatorstraat, nabij de Sleepstraat. De Doornzelestraat is dan de straat op de linkerkant. Het Beroepenhuis heeft de huisnummers 86 tot 92.

Vanuit bus- en tramknooppunt Gent Zuid:

Neem bus 5, met bestemming Tolpoort. Stap af aan de halte "Dok Noord". Het Beroepenhuis ligt dan op 15m afstand.

 

Met de wagen of schoolbus

Verlaat de E17 richting Gent Centrum en volg het bord Alle Richtingen. Wanneer je aan de lichten komt sla je rechts af. Je bent dan op de ring rond Gent. Die blijf je volgen. Wanneer je aan een groot rond punt (Dampoort) komt, waar zich ook het Station Gent-Dampoort bevindt, rijd je rechtdoor. Je houdt daarbij het kanaal aan de rechterkant. Wanneer je rechts het postgebouw ziet, is de 2de zijstraat aan de linkerkant de Doornzelestraat. Het Beroepenhuis heeft de huisnummers 86 tot 92. 

 

 


 

Gratis tram of bus

Het Beroepenhuis is erkend als ‘cultuurschakel’ binnen het project dynamo³. Dat betekent dat klasgroepen gratis bus- of tramvervoer kunnen bekomen tijdens de daluren met de bestaande dienstregeling van De Lijn.

Via enkele eenvoudige stappen vraag je als school een voucher aan voor het vervoer naar Het Beroepenhuis.

Enkele opmerkingen hierbij:

 • Dynamo³ geldt enkel voor klasgroepen die tussen 9u en 15u30 gebruik maken van de gewone dienstregeling van De Lijn. Mogelijks kan u dus enkel de heen- of terugreis uitsparen.
 • Er kunnen maximum 30 personen gratis meereizen per rit.
 • Een schoolteam vult eerst een dynamoPLAN in, waarin de huidige stand van zaken op cultuureducatief vlak binnen de school wordt bekeken. Met een goedgekeurd dynamoPLAN kan de school genieten van deze regeling.

Wil je als school ook gebruik maken van dit initiatief? Surf naar dynamo³ en lees er alles over de instapvoorwaarden en de mogelijkheden om meer cultuur in elke klas te brengen.

 

        


 

Een dagje Gent

Als je met de klas de hele dag in Gent wil doorbrengen, kan je een bezoek aan Het Beroepenhuis ook combineren met andere activiteiten zoals een geanimeerde stadswandeling of een bezoek aan een Gents museum. Enkele mogelijkheden op een rijtje: