De Grote Stap

De brochure geeft een overzicht van het voltijds, deeltijds en buitengewoon secundair onderwijs en bevat info over alle scholen in de regio Gent.

Inhoud:

Scholenlijst

Inleiding

 • Gelijke onderwijskansen - Inschrijvingsrecht voor alle leerlingen en sociale mix
 • Schooltoelagen 2015-2016
 • Oriënteringsattesten
 • De structuur van het secundair onderwijs

Het voltijds secundair onderwijs

 • De eerste graad
 • De vier onderwijsvormen in de tweede en de derde graad
 • Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkunde
 • De voorbereidende jaren op het hoger onderwijs
 • De specialisatiejaren BSO/Se-n-Se KSO, TSO
 • Overzicht per school
 • Overzicht per studierichting

Leren en werken

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs
 • De leertijd
 • Overzicht per school
 • Persoonlijk ontwikkelingstraject

Het buitengewoon secundair onderwijs

 • De opleidingsvormen
 • De types
 • Overzicht per school

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB's)

Info: ‘De Grote Stap’

Graden
3de graad basisonderwijs en secundair onderwijs.
Bedoeld voor ouders, leerlingen, leerkrachten en CLB-medewerkers.

Thema's
Studiekeuze

Vakken

Werkwijze
Brochure en website

Tijdsduur
-

Initiatiefnemer
Studieadviespunt Gent.

Jaar
wordt jaarlijks vernieuwd, laatste update 2015

Voorwaarden
De Grote Stap is gratis te verkrijgen in De Stap en/of te downloaden via de website. 0p de site vind je ook de laatste aanvullingen.

Website
www.destapgent.be

Contact
De Stap 
Studieadviespunt Gent
Klein Raamhof 8, 9000 Gent 
09 233 75 15 
info@destapgent.be