Alimento

Alimento is een didactisch pakket dat jongens en meisjes laat ontdekken hoe:

 • Het technologisch proces in elkaar zit, ook in de voedingstechnologie;
 • Ze hun talenten ontdekken binnen lessen voedingstechnologie;
 • Voedingstechnologie van belang is voor ons leven;
 • Onderwijs in techniek en technologie boeiend kan ingevuld worden met voedingstechnologie.

Alimento bestaat uit verschillende modules:

 • Een didactisch uitgewerkt leerlingenwerkboek met veel beeldmateriaal
 • Een spel rond het technologische proces en voedingstechnologie
 • Inleefmateriaal voor leerlingen
 • Motiverende kennismakingsfilms brengen voedingstechnologie in de klas
 • Interactief spelmatieraal op de website
 • Een projectenmap te gebruiken binnen en buiten de school
 • Een handleiding
Info: ‘Alimento’

Graden
3de graad basisonderwijs of 1ste graad secundair onderwijs (A-stroom, B-stroom, BuSO).

Thema's
Voeding: de voedingsindustrie is de tweede grootste industriële werkgever van België en verzamelt heel wat subsectoren met name brouwerijen, zuivelindustrie, groente- en fruitverwerkende bedrijven, industriële bakkerijen, suikerindustrie, chocolade en confiserie ...

Vakken
Wereldoriëntatie
Technologische opvoeding 

Werkwijze
Diverse werkvormen

Tijdsduur
Doorheen het jaar te gebruiken

Klas(se)praktijk
Volgende scholen hebben meegewerkt aan het uittesten van het materiaal: KA Blankenberge, KTA BruggeKA EekloKTA Ensorinstituut - OostendeMiddenschool AalstLeonardo Lyceum - Antwerpen.

Voorbeelden
www.klasinbedrijf.be

Initiatiefnemer
Arteveldehogeschool in samenwerking met IPV (Initiatieven voor Professionele vorming van de Voedingsnijverheid).

Jaar
2007

Website
www.klasinbedrijf.be/alimento

Contact
Arteveldehogeschool
Campus Kattenberg
Kattenberg 9
9000 Gent
09 269 98 05
www.arteveldehogeschool.be
ilse.dejaegher@arteveldehs.be